Tienganhonline.net xin giới thiệu đến các bạn cách hỏi đường khi bạn đi học hay du lịch ở nước ngoài hoặc bạn có thể  giúp nhiều du khách đến Việt Nam .

Nếu bạn hỏi đường thì việc đầu tiên của phép lịch sự là dùng câu “Please or Excuse me” sau đó mới hỏi tiếp. Hãy đưa bản đồ nếu có hoặc nói thật chậm để người nghe hiểu một cách chính xác các thông tin mình đưa ra.

HỎI ĐƯỜNG

– Excuse me, could you tell me how to get to ....(the bus station)….?

(Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết làm sao đến được bến xe bus không?)

– Excuse me, do you know where ….(the bus station)… is?

(Xin lỗi, anh có biết bến xe bus ở đâu không?)

– I’m sorry, I’m not from around here. I’m looking for this address.

(Xin lỗi, tôi không phải là người ở đây. Tôi đang tìm địa chỉ này)

– Are we on the right road for…. (Brighton)….?

(Chúng tôi có đang đi đúng đường đến Brighton không?)

– Is this the right way for …(Brighton)…?

(Đây có phải là đường đến Brighton không?)

– Do you have a map? Can you show me on the map?

(Bạn có bản đồ không? Bạn chỉ cho tôi đường đi trên bản đồ được không?)

Đây là mẫu câu để bạn dùng khi không biết đường

excuse me, could you tell me how to get to …?  

xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?

excuse me, do you know where the … is?  

xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?

I’m looking for …  tôi đang tìm …

are we on the right road for …?

chúng tôi có đang đi đúng đường tới … không?

is this the right way for …?       đây có phải đường đi … không?

do you have a map?         bạn có bản đồ không?

can you show me on the map?   bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

Trả lời về phương hướng

Dưới đây là mẫu câu trả lời :

I’m sorry, I don’t know    xin lỗi, tôi không biết

sorry, I’m not from around here  xin lỗi, tôi không ở khu này

this address: địa chỉ này

It’s this way. (Đi theo đường này)

– It’s that way. (Đi theo lối kia)

– You’re going the wrong way. (Bạn đang đi sai đường rồi)

– You’re going the in the wrong direction. (Bạn đang đi sai hướng rồi)

– Take this road. (Đi đường này)

– Go down there. (Đi về phía kia)

– Continue straight ahead for about a kilometer. (Tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng một km nữa)

Continue pass the fire station. (Tiếp tục đi qua trạm chữa cháy đầu tiên)

You’ll pass a supermarket on your left. (Anh sẽ đi qua một siêu thị ở bên trái)

– It’ll be on your left/ on your right/ straight ahead of you. (Nó sẽ ở phía tay trái/ tay phải/ ngay trước mặt anh)

 

 

CHỖ ĐÓ CÁCH ĐÂY BAO XA?

how far is it?       chỗ đó cách đây bao xa?

how far is it to …?             … cách đây bao xa?

 

how far is it to … from here?        … cách đây bao xa?

 

is it far?           chỗ đó có xa không?

is it a long way?                    chỗ đó có xa không?

Trả lời về khoảng cách

it’s …      chỗ đó …

not far   không xa

quite close          khá gần

quite a long way               khá xa

a long way on foot           khá xa nếu đi bộ

a long way to walk           khá xa nếu đi bộ

about a mile from here   cách đây khỏang 1 dặm

 

Sử dụng các điểm mốc để ra chỉ dẫn

You’ll see a large sign / roundabout.
Bạn sẽ thấy một biển hiệu lớn / bùng binh.

On your left you’ll see an industrial centre / a hospital / the police station.
Anh sẽ thấy một trung tâm công nghiệp / bệnh viện / trạm cảnh sát ở phía bên trái.

Just after the level crossing / shopping centre (or mall).
Chỉ ngay sau cổng xe lửa/ trung tâm mua sắm.

Go past the petrol station / the garage.
Đi qua trạm xăng / nhà xe.

Sau đây là một số đoạn hội thoại mẫu về cách hỏi và chỉ đường: 

  • Hội thoại 1:

Bạn:

Do you know where is the central bus station? Anh có biết trạm xe buýt trung tâm ở đâu không?
A:
Yes. Turn right at the next traffic light. It’s near the post office. Có chứ. Anh đi đến cột đèn giao thông tiếp theo thì rẽ phải. Trạm xe buýt ở gần
bưu điện đấy

  • Hội thoại 2: 

Bạn:

How can I get to the train station? Làm thế nào để tôi có thể đi đến ga tàu hỏa?
A:
Take this road until you see the shopping center. The train station is across from
the park. Anh đi theo đường này cho đến khi nhìn thấy khu mua sắm. Ga tàu nằm ở bên kia
đường của công viên.

  • Hội thoại 3: 

Bạn:

Where is the Supermarket? Xin hỏi siêu thị nằm ở đâu?
A:
It is in the mall. Nó nằm trong khu mua sắm.
Bạn:
How far is it from here? Nó ở cách đây bao xa?
A:
About 5 minutes drive. At the next junction make a U-turn on the one-way
street. The mall will be on your left. Khoảng 5 phút lái xe. Ở chỗ đường giao nhau tiếp theo anh quay đầu lại vào làn
đường một chiều. Khu mua sắm sẽ nằm ở bên trái.

  • Hội thoại 4: 

Bạn:

Is this the direction to the beach? Xin hỏi đây có phải đường ra bãi biển không?
A:
You are going in the wrong direction. Turn around. Go back that way you came
and turn left at the lights. Các bạn đang đi sai hướng rồi. Quay xe và đi lại con đường mà các bạn vừa đi,
đến cột đèn giao thông thì rẽ trái.

  •  Hội thoại 5: 

Bạn:

Is there a pharmacy nearby? Xin hỏi có hiệu thuốc nào gần đây không?
A:
Yes, it is just up the walkway, after the stop sign on your right. Có, nó nằm ngay trên tuyến phố đi bộ, sau biển báo dừng, ở bên tay phải.
Bạn:
Is there a Church nearby? Xin hỏi có nhà thờ nào ở gần đây không?
A:
Yes, drive straight, through the roundabout. You will see a Church along the
boulevard. You can park in the adjacent parking lot. Có, anh lái xe đi thẳng. đi qua đường vòng. Bạn sẽ thấy nhà thờ nằm dọc trên đại
lộ. Anh có thể đỗ xe ở bãi đỗ ngay cạnh đó.

  • Hội thoại 6: 

Bạn:

Where is the museum? Viện bảo tàng nằm ở đâu?
A:
Next to the church on the boardwalk. Nó ở cạnh nhà thờ trên đường dọc theo bãi biển.

  •  Hội thoại 7: 

Bạn:

How can I get to the airport from here? Từ đây làm thế nào để tôi có thể ra đến sân bay?
A:
To get there, take the freeway north. Turn off at the 3rd exit. You will see signs
from there. Từ đây anh đi theo đường cao tốc phía Bắc, dừng lại ở ngã rẽ số 3. Anh sẽ thấy
biển chỉ dẫn từ đó.

  • Hội thoại 8: 

Bạn:

What is the fastest way to get to the hospital? Đường nhanh nhất đến bệnh viện là đường nào?
A:
Drive south on highway. Leave the highway at the 2nd exit. From there, follow
the signs at every traffic light. Đi về phía Nam trên đường quốc lộ. Rẽ khỏi đường quốc lộ ở ngã rẽ thứ 2. Từ đây,
đi theo các biển chỉ dẫn ở mỗi cột đèn giao thông.