Tienganhonline.net: Tiếp theo Phần 1, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những sự khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

B. Một số từ Anh và Mỹ có cách viết khau, nhưng có chung 1 nghĩa: (tiếp theo)

 

Toa tầu có giường ngủ: Sleeper (M) – Sleeping car (A)

Xe điện: Street car (M) – Tramcar (A)

Lớp học (lớp mấy): Grade (M) – Form (A)

Công nhân khuân vác bến tàu: Longshoreman (M) – Docker (A)

Người chào hàng: Traveling salesman (M) – Commercial traveller (A)

Môn bóng đá: Soccer (M) – Football (A)

Lốp bị xì hơi: Flat (M) – Flat tyre (A)

Bằng lái xe: Driver’s license (M) – Driving license (A)

 

 

C. Một số từ nghĩa Mỹ và nghĩa Anh khác nhau:

 

Billion: 1 tỷ (M) – 1000 tỷ (A). Lưu ý: 1 tỷ trong tiếng Anh là Milliard

Workhouse: Trại cải tạo (M) – Nhà tế bần (A). Nhà tế bần là nơi nhà nước nhận người rất nghèo đến sông và cho họ việc làm

Avenue: Đại lộ nói chung (M) – Đại lộ có cây (A).

Sick: đau, ốm (M). Ví dụ sick (lever, kidney, stomach….). Người Anh dùng là diseased

Foreign: Thuộc một bang khác (M) – Nước ngoài (A)

Frontier: Những vùng đất trước đây giáp giới những đất chưa khai thác (M) – Biên giới nói chung (A)

Parley: Nói chuyện, hội nghị (M) – Đàm phán với đối phương (A)

Politician: Chính khách (hàm nghĩa xấu) (M) – Chính khách (A)

Football: Môn bóng bầu dục (M) – Môn bóng đá (A)

Quần tây: Pants (M) – Trousers (A)

Thời gian biểu: Schedule (M) – Timetable (A)

Ký túc xá: Dorm, Dormitory (M) – Hostel (A)

>>> Mời các bạn xem tiếp Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Tiếng Anh Anh Và Anh Mỹ (Phần 3)