GOOGLE đã quá quen thuộc với chúng ta..

Đến nỗi từ Google cũng đã được dùng như một động từ có nghĩa là tìm kiếm thông tin 🙂

Eg:
– Hey! Have you watched the latest Cody’s video on the internet? It’s very popular now!
– Really? OMG I’m googling it right now! :v

%image_alt%
–Gemini–