1.  Hello! My name is Thuong

Xin chào! Tên tôi là Thương

2. My surname is Tran, and my first name is Van

Họ của tôi là Trần, còn tên tôi là Vân

3. May I introduce myself? I’m Hoa

Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Hoa

4. Allow me to introduce myself. I’m Long

Cho phép tôi được tự giời thiệu. Tôi là Long

4. Let me introduce myself, by the way

Nhân tiện cho tôi xin phép được tự giới thiệu

5. I was born in 1984 in Nam Dinh

Tôi sinh năm 1984 ở Nam Định

6. I’m from Hai Duong

Tôi đến từ Hải Dương

7. I’m Nga. I’m a second year student

Tôi tên Nga. Tôi là sinh viên năm thứ 2

8. I’m Hung. I’m forty-five years old

Tôi tên là Hưng. Năm nay tôi đã 45 tuổi

9. I’m Trong Khoi, dean of the English Department

Tôi là Trọng Khôi, trưởng khoa tiếng Anh

10. I work in Khang Viet company

Tôi công tác tại công ty Khang Việt

11. Please introduce something about yourself

Anh hãy giới thiệu đôi điều về bản thân đi

12. I’m very please to make your acquaintances

Rất vui được làm quen với anh

13. Please briefly introduce yourself

Anh hãy giới thiệu qua về mình đi

Suna