Trong tiếng Anh giao tiếp, cách phát âm tiếng Anh là rất quan trọng, nếu không bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nói chuyện bằng tiếng Anh.

Cho dù bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh hoặc biết nhiều từ vựng, viết tiếng Anh thông thạo, nhưng nếu bạn không phát âm đúng, sẽ khó để người khác hiểu được.

Để phát âm đúng, bạn cần học cách phát âm cơ bản từ các nguyên âm và các phụ âm.

Trong bài viết này, bạn sẽ học được cách phát âm theo các biểu tượng phiên âm trong tiếng Anh.

Để bắt đầu học, bạn hãy bấm vào Phonetic Symbols và chọn vào các phiên âm bạn muốn nghe.

Bạn có thể chọn các Nguyên âm, và Phụ âm và lắng nghe các ví dụ, các từ tiếng Anh minh họa cho các phiên âm tiếng Anh

[swf]http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.swf, 800, 600[/swf]

Các bài luyện phát âm chuẩn tiếng Anh với khẩu hình rõ ràng hơn bạn có thể xem tại đây

Ngoài ra, bạn có thể học rất nhiều bài học phát âm tiếng Anh qua các video trên Học Anh ngữ!