–   Chủ đề thứ 7 của Series thứ 2  trong loạt bài “IELTS Preparations” : Mars

–   In this episode we are going to practise using the words some and any. We will also build up our vocabulary about space and astronomy.

http://www.youtube.com/watch?v=FKcSI8MXsec

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities)

–    3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. Độ khó so với Series thứ nhất cũng tăng lên đáng kể.

———————————————————

Study tips:

–   While both some or any refer to an indefinite quantity, remember that some means ‘part or not all of something’, and any means ‘all or none of something’.

–   Also, some is commonly used with affirmative statements, while any with negative and question sentences.