–   Tuổi thanh xuân bị lãng phí ở lớp trẻ?  Điều nay hoàn toàn sai. Martin Luther King, Steve Job và những nhà sáng lập của Superman đều chưa đến 30 tuổi khi họ ghi tên mình vào lịch sử nhân loại. Trong lần chia sẻ ở buổi tọa đàm TEDYouth năm 2011, diễn giả Brad Meltzer đã  truyền lửa, vực dậy tình thần cho hàng trăm sinh viên ở hội trường, trong đó ông nhấn mạnh 3 điều quan trọng: dám mơ lớn, làm việc chăm chỉ, và khiêm tốn

” . . . 24 people who told me to give it up and I don’t look back on the experience and say “I was right, and they were wrong, and haha on them “When I look back and realize is that every single one of those rejection letters told me to work harder, to dream bigger, and you better believe it made me more humble but it also made me want it more than anything. So whatever it is you dream big about, whatever it is you work hard for, don’t let anyone tell you, you’re too young and don’t let anyone tell you no. Every life makes history. And every life is a story . . . .”

http://www.youtube.com/watch?v=9LR7Vb6mqts#at=527