Graham Hill – 1 blogger và kiến trúc sư – đặt câu hỏi: Nếu chúng ta có ít đồ hơn, sống trong những căn hộ nhỏ hơn có làm chúng ta hạnh phúc hơn không? Anh đưa ra 3 quy tắc để chúng ta “sửa sang” lại cuộc sống.

Vẫn như bài học trước “How great leaders inspire action”, mình vẫn khuyên các bạn nghe từ 2-3 lần:

  • Lần 1: Nghe không có Subtitle, ghi lại những ý chính hay ý tâm đắc nhất.
  • Lần 2: Nghe không có subtitle vả trả lời quiz bên dưới bài nghe.
  • Lần 3: Nghe lại những đoạn chưa nghe rõ, có thể nhìn Subtitle để hiểu rõ hơn.

Khi làm bài học cho các bạn, mình cũng đọc tới đọc lui và chỉnh sửa cho đến khi thật hoàn chỉnh. Nhờ vậy mà kỹ năng tăng lên, những lần sau mình luôn làm nhanh hơn lần trước. Vì thế, mình cho rằng nghe nhiều lần, làm nhiều lần không bao giờ là thừa mà chỉ giúp hoàn thiện hơn kỹ năng của chúng ta.

http://www.youtube.com/watch?v=L8YJtvHGeUU

Những mẫu câu hay mà mình chắt lọc được:

1. Credit card debt: Nợ tín dụng
2. Huge environmental footprints:    lượng lớn khí thải CO2
3. It gives you more ease in your life:    nó làm cuộc sống của bạn thoải mái hơn
4. Cut the extraneous out of our lives:    Loại bỏ những thứ không cần thiết khỏi cuộc sống của chúng ta
5. Stem the inflow:    ngăn dòng chảy (ở đây là ngăn sự mua sắm)
6. Space efficiency:    Sự sử dụng không gian hiệu quả
7. Multifunctional space:    không gian đa chức năng

We need to think before we buy. Ask ourselves, “Is that really going to make me happier? Truly?”

We want things that are designed for how they’re used the vast majority of the time, not that rare event.

What’s in the box? It doesn’t really matter. I know I don’t need it. What’s in yours?

Lần này, mình muốn các bạn cố gắng thêm 1 chút nữa: viết bình luận chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn về bài nói bằng tiếng Anh. Bạn có làm được không? Không gì là không thể nếu bạn muốn là người xuất sắc!