Để cải thiện việc nghe hiểu tiếng Anh, mình chia làm 2 video, video đầu tiên với sub tiếng Anh, video thứ 2 với sub tiếng Việt. Các bạn xem video đầu tiên để đoán nghĩa, dịch nghĩa cũng như các cấu trúc hay mà diễn giả dùng; video thứ 2 các bạn xem để so xem mình đoán đúng nghĩa được bao nhiêu phần trăm và hiểu được trọn vẹn ý mà tác giả muốn diễn đạt nhé.

English sub:

 English Mania

 

Viet sub:

[spoiler title=”Bấm vào đây để xem bản tiếng Việt”] http://www.youtube.com/watch?v=2Vo6K5cvqKQ&list=PLrEc0uKBQovFnOOk9Y3z119gNSx5PCCLR&index=1[/spoiler]