– Khi cuộc phỏng vấn đã dần di vào hồi kết, một số nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn: Bạn có thắc mắc gì không? Đây có thể là cơ hội vàng để bạn đưa ra những thắc mắc của mình, nhưng đừng đi quá đà, đặc biệt là vấn đề nhạy cảm là tiền lương. Hãy hỏi nhưng câu hỏi thông minh nhé!

– Unit 55: Do you have any questions?

http://www.youtube.com/watch?v=fpl2sZsQwhY&fmt