Tienganhonline.net: Tiếp theo Phần 3, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về WOULD và OUGHT TO

WOULD

Về công thức: ta cứ thay CAN bằng WOULD trong các công thức ở bài về CAN

Về cách dùng:

– WOULD là dạng quá khứ của WILL

– Trong hiện tại, WOULD được dùng để yêu cầu (lịch sự hay không tùy thái độ, nội dung câu nói)

+ WOULD YOU PLEASE PUT OUT THAT CIGARETTE? = Anh có thể vui lòng dập điếu thuốc anh đang hút?

– WOULD YOU LIKE… luôn luôn là một lời mời rất lịch sự.

+ WOULD YOU LIKE SOME COFFEE? Anh uống cà phê chứ?

+ WOULD YOU LIKE TO TRY THEM ON? Anh có muốn thử không? (thử quần áo trong tiệm).

– Kể lại hành động thường lặp đi lặp lại trong quá khứ

+ WHEN I WAS A CHILD, I WOULD ALWAYS SPEND MY SAVINGS ON BOOKS. = Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn lấy tiền để dành được đi mua sách.

 

OUGHT TO

Về công thức, ta cứ thay CAN bằng OUGHT TO trong các công thức ở bài về CAN. Tuy nhiên, cần chú ý:

– Ở phủ định, OUGHT TO thêm NOT sẽ trở thành OUGHT NOT TO, hoặc có khi là OUGHT NOT + Động từ nguyên mẫu thôi mà không có TO nữa. Tuy nhiên đạng phủ định của OUGHT TO rất hiếm khi được dùng.

* Về cách dùng:

– OUGHT TO diễn đạt một lời khuyên

+ YOU OUGHT TO EXERCISE MORE. = Bạn nên tập thể dục nhiều hơn.

+ HE OUGHT TO STOP SMOKING. = Anh ta nên bỏ hút thuốc lá.

– DIễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao

+ HE OUGHT TO GET THE PROMOTION. HE WORKS REALLY HARD. = Anh ta chắc phải được thăng chức. Anh ta làm việc thật sự siêng năng.

* OUGHT TO phân biệt với SHOULD như thế nào khi cả hai đều dùng để đưa ra 1 lời khuyên?

– OUGHT TO là lời khuyên “nặng ký” hơn SHOULD

– OUGHT TO có hàm ý là không thể còn cách nào khác hơn là phải (làm gì đó) ,mang tính giải pháp; trong khi SHOULD mang tính gợi ý

– Trong tiếng Anh của người Mỹ, OUGHT TO ít được dùng.

Như vậy là bạn đã học xong cơ bản về tất cả các động từ khiếm khuyết.