Anh ngữ giao tiếp hàng ngày

//Anh ngữ giao tiếp hàng ngày

Tiếng Anh giao tiếp: CÁCH HỎI ĐƯỜNG TRONG TIẾNG ANH

By |2019-05-01T15:55:15+07:00March 22nd, 2016|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Nói tiếng Anh, Phát âm tiếng Anh, Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh hàng ngày|

  Tienganhonline.net xin giới thiệu đến các bạn cách hỏi đường khi bạn đi học hay du lịch ở nước ngoài hoặc bạn có thể  giúp nhiều du khách đến Việt Nam . Nếu bạn hỏi đường thì [...]

Bài 48: Ôn lại từ bài 37 đến bài 46

By |2016-04-17T14:11:15+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

Ôn lại từ Bài 37 đến Bài 46: thời tương lai; hành động thường xảy ra; mô tả đồ vật; người và nơi chốn; thể chủ động và bị động; nói về thời quá khứ; câu trực tiếp [...]

Bài 47: Ôn lại từ bài 27 đến bài 36

By |2016-04-17T14:11:19+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

Tienganhonline.net: Ôn lại từ Bài 27 đến Bài 36: cách chào hỏi; đặt câu hỏi; thì quá khứ; xin chỉ đường; yêu cầu lịch sự; số lượng không đếm được; đề nghị và khuyên; quan hệ nhân quả; [...]

Bài 46: Nói về chuyện quá khứ – thể giả định

By |2016-04-17T14:11:20+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

  Tienganhonline.net: Cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ; cách phát âm, luyện tập; kỳ cuối của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật [...]

Bài 45: Câu trực tiếp và gián tiếp

By |2016-04-17T14:11:20+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

Tienganhonline.net: Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khi thuật lại lời nói của một người khác; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 19 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại. Các bạn [...]

Bài 44: Nói về thời quá khứ (Phần 2)

By |2016-04-17T14:11:21+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

Tienganhonline.net: Dùng thời quá khứ hoàn thành để nói về một sự việc diễn ra trong quá khứ trước khi một sự việc khác xảy ra; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 18 của truyện trinh thám do [...]

Bài 43: Nói về thời quá khứ (Phần 1)

By |2016-04-17T14:11:22+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

  Tienganhonline.net: Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, tiếp tục cho tới hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai; cách phát âm, luyện tập; [...]

Bài 42: Thể chủ động và bị động

By |2016-04-17T14:11:23+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

  Tienganhonline.net: Cách chuyển câu từ thể chủ động sang bị động: dùng phân từ quá khứ của động từ cùng với trợ động từ 'to be'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 16 của truyện trinh thám [...]

Bài 41: Mô tả nơi chốn, vị trí

By |2016-04-17T14:11:24+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

  Tienganhonline.net: Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như 'in, on, next to, near, by, in front of, opposite; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 15 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật [...]

Bài 40: Mô tả người

By |2016-04-17T14:11:25+07:00July 7th, 2013|Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, Hội thoại tiếng Anh, Tiếng Anh hàng ngày|

  Tienganhonline.net: Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 14 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại. Các bạn hãy kích vào đây [...]

Load More Posts