Học tiếng Anh qua video

/Học tiếng Anh qua video

Học tiếng Anh qua bài hát: Trouble Is A Friend

By |2019-05-01T12:17:43+07:00April 15th, 2016|Học tiếng Anh qua bài hát, Học tiếng Anh qua video, Luyện nghe tiếng Anh|

Trouble Is A Friend Trouble will find you no mater where you go, oh oh. No Matter if you're fast no matter if you're slow, oh oh. The eye of the storm and the cry in the morn, [...]

We Wish You a Merry Christmas

By |2016-10-30T18:52:29+07:00December 9th, 2015|Học tiếng Anh qua bài hát, Học tiếng Anh qua video, Từ vựng tiếng Anh|

Học tiếng Anh qua bài hát: We Wish You a Merry Christmas - Crazy Frog Hy vọng rằng sau khi hát và đọc song bài này các bạn sẽ cảm thấy ấp áp của một mùa giáng sinh [...]

Lesson 18: What are the Germans like? (Người Đức như thế nào?)

By |2013-10-21T03:23:52+07:00October 21st, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 18 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 17: What are the Italians like? (Người Ý như thế nào?)

By |2013-09-03T04:44:42+07:00September 3rd, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 17 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 16 (Part 2): Lisa does London (Lisa ở London)

By |2013-08-29T10:27:39+07:00August 29th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 16 (Part 2) của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh [...]

Lesson 16 (Part 1): What are the French like? (Người Pháp như thế nào?)

By |2013-08-27T06:23:12+07:00August 27th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 16 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lession 15: Modal verb CAN (Động từ khiếm khuyết CAN)

By |2013-08-25T15:43:26+07:00August 25th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 15 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 14: What are the British like? (Người Anh như thế nào?)

By |2013-08-24T23:39:23+07:00August 24th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 14 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 13: What are the Americans like? (Người Mỹ như thế nào?)

By |2013-08-24T07:57:38+07:00August 24th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 13 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Load More Posts