Tienganh360.c0m: Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSOSOSO THAT, SO…THATEITHERNEITHERASLIKEENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ SO.

1. SO VÀ SO…THAT:

* Ý NGHĨA CỦA SO:

– SO có nhiều nghĩa, tùy theo vị trí của nó trong câu. Nói chung, SO có nghĩa là QUÁ hoặc NHƯ VẬY hoặc ĐỂ

* VỊ TRÍ ĐẶT SO:

– Vị trí 1: SO + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ : có nghĩa là QUÁ (hơn mức bình thường, dùng với ý cảm thán)

Ví dụ:

– YOU ARE SO BEAUTIFUL. (em đẹp quá!)

– HE CAN SPEAK ENGLISH SO FLUENTLY (anh ấy có thể nói tiếng Anh thật lưu loát!)

** Ở vị trí này, ta có cấu trúc SO + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + THAT + CHỦ NGỮ + VỊ NGỮ (quá…đến nỗi…). Trong văn nói, người ta thậm chí không cần THAT trong cấu trúc này.

Ví dụ:

–  I AM SO FULL THAT I CANNOT GO TO SLEEP (tôi no quá đến nỗi không ngủ được)

– HE TALKED SO LOUD IN PUCBLIC THAT EVERYONE STARED AT HIM.(anh ấy nói chuyện nơi công cộng quá to tiếngđến nỗi ai cũng nhìn chằm chằm vào anh ấy).

– Vị trí 2: SO + TRỢ ĐỘNG TỪ + ĐẠI TỪ LÀM CHỦ NGỮ : có nghĩa là CŨNG, CŨNG VẬY (giống như TOO đặt ở cuối câu)

*** TRỢ ĐỘNG TỪ CÓ THỂ LÀ: AM/IS/ARE, CAN/COULD/MAY/MIGHT/SHOULD/WILL/WOULD, DO/DOES/DID, HAVE/HAS/HAD…

*** CÁCH DÙNG NÀY SO CHỈ ĐƯỢC DÙNG TRONG CÂU KHẲNG ĐỊNH.

Ví dụ 1:

– A nói: I  CAN SPEAK THREE LANGUAGES. (tôi nói được 3 thứ tiếng)

– B nói: SO CAN I (tôi cũng vậy)

Ví dụ 2:

– A nói: I LIKE HONEST PEOPLE (tôi thích người thật thà)

– B nói: SO DO I (tôi cũng vậy)

Ví dụ 3:

– A nói: I AM BORED. (tôi chán quá, không có gì vui để làm)

– B nói: SO AM I (tôi cũng vậy)

Ví dụ 4:

– A nói: I STAYED UP LATE LAST NIGHT (tối qua tôi thức khuya)

– B nói: SO DID I (tôi cũng vậy)

Ví dụ 5:

– A nói: I HAVE SEEN THIS MAN BEFORE. (tôi có gặp qua người đàn ông này)

– B nói: SO HAVE I (tôi cũng vậy)

*** TRONG TẤT CẢ CÁC VÍ DỤ TRÊN, B ĐỀU CÓ THỂ NÓI “ME TOO.”

 

2. SO THAT:

* HÌNH THỨC: CHỦ NGỮ + VỊ NGỮ + SO THAT + CHỦ NGỮ + VỊ NGỮ. TRONG VĂN NÓI, NGƯỜI TA CŨNG HAY BỎ CẢ THAT.

* Ý NGHĨA: SO THAT TRONG HÌNH THỨC NÀY CÓ NGHĨA LÀ “ĐỂ, ĐỂ CHO”, TRÌNH BÀY MỤC ĐÍCH.

* VÍ DỤ:

– EVERYONE WANTS TO BE FLUENT IN ENGLISH SO THAT THEY CAN HAVE A GOOD JOB (ai cũng muốn thông thạo tiếng Anh để họ có thể có việc làm tốt)

– YOU NEED TO TALK TO ME ABOUT YOUR PROBLEMS SO I CAN HELP YOU!  (Bạn cần phải nói cho tôi về các rắc rối của bạn để tôi có thể giúp bạn!)