cuoi

 

Tienganhonline.net: Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSOSOSO THAT, SO…THATEITHERNEITHERASLIKEENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ ENOUGH.

 

Ý NGHĨA: ENOUGH CÓ NGHĨA LÀ “ĐỦ” NHƯNG CÁCH DÙNG KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ TỪ “ĐỦ” TRONG TIẾNG VIỆT.

 

*Cách dùng 1: ENOUGH + DANH TỪ

Ví dụ:

– WE HAVE ENOUGH SEATS FOR EVERYONE

Chúng ta có đủ ghế cho mọi người

– I DON’T HAVE ENOUGH MONEY TO BUY A HOUSE

Tôi không có đủ tiền để mua một căn nhà

* Cách dùng 2: TÍNH TỪ HOẶC TRẠNG TỪ + ENOUGH (+ TO…)

Ví dụ:

– WE ARE RUNNING OUT OF TIME. YOU ARE NOT DRIVING FAST ENOUGH.

Chúng ta đang sắp hết thời gian, anh hiện chưa chạy đủ nhanh

– HIS ENGLISH IS GOOD ENOUGH TO FIND A JOB

Tiếng Anh của anh ấy đủ tốt để kiếm được việc làm

– SHE IS NOT OLD ENOUGH TO GET MARRIED.

Cô ta chưa đủ tuổi để lập gia đình

* Cách dùng 3: ĐỘNG TỪ + ENOUGH (LÚC NÀY ENOUGH LÀ TRẠNG TỪ)

Ví dụ:

– I NEED TO GO TO BED EARLIER. I AM NOT SLEEPING ENOUGH

Tôi cẩn đi ngủ sớm hơn, mấy bữa nay tôi ngủ không đủ giấc

–  I CANNOT THANK YOU ENOUGH FOR WHAT YOU HAVE DONE FOR ME

Tôi không thể cảm ơn anh đủ vì những gì mà anh đã làm cho tôi

~Đây là cách nói khách sáo thường gặp của những người bản xứ , dịch ra nghe có vẻ lạ nhưng người bản bản xứ nói như vậy là chuyện bình thường

 

* Cách dùng 4: CHỦ NGỮ + TO BE + ENOUGH (LÚC NÀY ENOUGH LÀ TÍNH TỪ)

Ví dụ:

-THAT’S ENOUGH. (đủ rồi)

– IT’S ENOUGH (đủ rồi)

– THIS MUCH MONEY IS MORE THAN ENOUGH TO PAY FOR DINNER

Nhiêu đây tiền thì  nhiều hơn là đủ để trả tiền ăn tối =Nhiêu đây tiền thì  dư  để trả tiền cho bữa ăn tối

***THÀNH NGỮ:  ENOUGH IS ENOUGH (Cái gì cũng có giới hạn của nó)

————————————–

Xem thêm những bài học thú vị nữa:

Ngữ pháp cơ bản – Bài 19: Lời nói trực tiếp và gián tiếp (Dicrect and Indirect Speeches)

Ngữ pháp cơ bản – Bài 20: Cụm từ (Phrase)

Ngữ pháp cơ bản – Bài 21: Giống của từ (Gender)