Tienganh360.c0m: Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSOSOSO THAT, SO…THATEITHERNEITHERASLIKEENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ EITHER.

 

* Ý NGHĨA CỦA EITHER:

– EITHER có 2 nghĩa tùy theo vị trí của nó trong câu.

* VỊ TRÍ CỦA EITHER:

1. ĐỨNG CUỐI CÂU: 

– Ở vị trí này, EITHER có nghĩa là CŨNG KHÔNG, dùng để phụ họa cho ý đã nói trước đó với nghĩa phủ định. Ở cách dùng này, EITHER là giống như TOO dùng ở cuối câu nhưng TOO dùng trong câu khẳng định, còn EITHER thì dùng trong câu phủ định.

* TA CÓ HÌNH THỨC NHƯ SAU: S + TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT  + ,EITHER.

– Các ví dụ của TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT: AREN’T, ISN’T, DON’T, DOESN’T, DIDN’T, HAVEN’T, HASN’T, CAN’T, COULDN’T, HADN’T, SHOULDN’T, WOULDN’T…

– LƯU Ý: AM NOT không có dạng rút gọn nên có thể nói I AM NOT, EITHER, CÒN CÁC ĐỘNG TỪ KHÁC NÊN DÙNG DẠNG RÚT GỌN.

Ví dụ: TA CÓ 3 NGƯỜI A, B, C CÙNG NÓI CHUYỆN VỚI NHAU

+ AI love fried fish.(Tôi thích cá chiên) BI don’t. (Tôi không thích cá chiên) CI don’t either.(tôi cũng không)

+ AI am tall.(Tôi cao) BI’m not.(Tôi thì không cao) CI’m not either.(Tôi cũng không)

+ AI can sing.(Tôi biết hát) BI can’t.(Tôi thì không biết hát) CI can’t either.(Tôi cũng không biết hát)

 

* Nếu không rút gọn câu với TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT, EITHER phải đứng cuối 1 câu có đầy đủ CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + TÂN NGỮ (S + V +O)

Ví dụ:

+ I cannot speak French either. (Tôi cũng không biết nói tiếng Pháp)

+ I am not studying economics either. (Tôi cũng không phải đang học  kinh tế)

+ I don’t like this one, and I don’t like that one either. (Tôi không thích cái này và tôi cũng không thích cái kia)

+ Peter isn’t here. John isn’t here either.(Peter không có mặtởđây. John cũng không có mặt ở đây)

+ I know you don’t like me. I don’t like you either.(Tôi biết anh không thích tôi. Tôi cũng không thích anh)

+ I don’t want to eat either. (Tôi cũng không muốn ăn)

+ I didn’t like the movie either (Tôi cũng không thích phim đó)

 

2. ĐỨNG GIỮA CÂU:

EITHER lúc này dùng trong trường hợp có 2 đối tượng A và B, ý người nói muốn diễn đạt có thể áp dụng cho hoặc đối tượng A hoặc đối tượng B. Để hiểu rõ hơn, ta cần xem xét EITHER dùng trong các ví dụ cụ thể.

*  EITHER đứng liền trước danh từ nhưng chỉ danh từ số ít.

Ví dụ:

+  On either side of the temple, there is a small entrance. (Ở hai bên hông chùa bên nào cũng đều có 1 lối vào nhỏ)

+  Either shop is okay because their prices are the same (Trong hai cửa hàng đó cửa hàng nào cũng được vì giá cả của họ như nhau)

* EITHER trong cấu trúc EITHER OF + Đại từ Tân Ngữ Số Nhiều (YOU/THEM/US) hoặc EITHER OF + Danh từ Số nhiều.

** Lưu ý: danh từ số nhiều này phải xác định bằng cách có THE hoặc có TÍNH TỪ SỞ HỮU đằng trước.

 Ví dụ:
+  I don’t like either of them (Tôi không thích người nào trong hai người họ hoặc Tôi không thích thứ nào trong hai thứ đó)
+ I don’t like either of my  brothers (Tôi không thích người nào trong số 2 người anh của tôi)
+ If either of the girls comes, please tell her I am not here.(nếu một trong hai cô gái đó có cô nào đến đây, vui lòng nói với cô ấy là tôi không có ở đây)
* EITHER trong cấu trúc EITHER …OR… (HOẶC …HOẶC…)
Ví dụ:
+ He must be either mad or drunk. (Hắn ẳt hẳn hoặc là say rượu hoặc là bị tâm thần)
+ We must either go now or stay till the end (Hoặc là chúng ta về ngay lúc này hoặc là ở lại đến phút cuối cùng)
Như vậy ta đã học xong những gì cần học về từ EITHER này.