Monthly Archives: March 2014

//March

Một số thuật ngữ Marketing (Part 3)

By |2014-03-30T02:37:28+07:00March 30th, 2014|Từ vựng tiếng Anh|

Commercial : phim quảng cáo  Advertisement (n): quảng cáo Billboard (n): bảng quảng cáo lớn Poster: áp phích quảng cáo Campaign (n): chiến dịch quảng cáo Slogan (n): câu khẩu hiệu Copy-writer (n): người viết quảng cáo Word-of-mouth [...]

Một số thuật ngữ Marketing (Part 2)

By |2014-03-30T02:34:09+07:00March 30th, 2014|Từ vựng tiếng Anh|

Brand personality - Cá tính của thương hiệu (nhân cách hóa: năng động, hào hiệp, lịch lãm, xinh đẹp, gần gủi…) Brand preference - Những điều ưa thích về thương hiệu Break-even analysis - Phân tích hoà vốn [...]

Một số thuật ngữ Marketing (Part 1)

By |2014-03-30T02:29:40+07:00March 30th, 2014|Từ vựng tiếng Anh|

Advertising - Quảng cáo Auction-type pricing - Định giá trên cơ sở đấu giá Benefit - Lợi ích Brand acceptability - Sự chấp nhận đối với một thương hiệu Brand awareness - Sự nhận biết về thương hiệu [...]

Từ vựng ngành Kế toán (Part 1)

By |2014-03-24T10:46:52+07:00March 24th, 2014|Từ vựng tiếng Anh|

Accounting entry ---- bút toán Accrued expenses ---- Chi phí phải trả Accumulated ---- lũy kế Advance clearing transaction ---- quyết toán tạm ứng Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán Advances to employees ---- Tạm ứng [...]

Học tiếng Anh qua TED: What it takes to be a great leader

By |2014-03-17T06:46:01+07:00March 17th, 2014|Học tiếng Anh qua TED videos|

Ngày nay, có rất nhiều  thể loại chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo, từ hội thảo 1 ngày cho đến cả một chương trình quy mô lớn ở các doanh nghiệp. Nhưng thực tế, đa phần [...]

Ngữ pháp cơ bản: Cách sử dụng từ “NEED”

By |2016-03-14T03:34:26+07:00March 14th, 2014|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Từ này đặc biệt hơn các từ khác ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng: _ Làm ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT. _ Làm ĐỘNG TỪ THƯỜNG. 1. NEED chỉ đóng vai trò là ĐỘNG TỪ [...]

Load More Posts