Monthly Archives: February 2014

//February

10 cụm từ hay gặp trong thi TOEIC

By |2014-02-26T13:53:37+07:00February 26th, 2014|Bí quyết học tiếng Anh, Từ vựng tiếng Anh|

1. Prior to (=before) Ví dụ: Ở phần 4 đề thi TOEIC, tình huống thông báo ở sân bay/ ga tàu rất hay có câu “ Please arrive at the airport 2 hours prior to your flight departure” [...]

Tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

By |2014-02-24T04:30:39+07:00February 24th, 2014|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

* Đầu tiên mình nói qua về "thế nào là Tân ngữ?" nhé: Tân ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. Ví dụ: I kiss you ---> You ở đây [...]

Thành ngữ tiếng Anh hay

By |2014-02-24T04:25:21+07:00February 24th, 2014|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

Hôm qua cô em gái Linh Trang có hỏi mình một số Idioms, hôm nay chia sẻ cùng mọi người nha: _ GET ONE'S MONEY'S WORTH: đáng đồng tiền, bát gạo Câu này có nghĩa là "bạn nhận lại được [...]