Yearly Archives: 2014

/2014

[Mỗi ngày một từ mới] – FART

By |2016-10-30T18:52:49+07:00October 13th, 2014|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

Có ai biết nghĩa của từ đánh rắm hoặc xì hơi là gì không?  Dễ nhớ lắm này, nó là FART --/fɑːrt/--  *Nothing is more embarrassing than farting in the public and then people start looking at you.. [...]

The five senses – 5 giác quan của con người

By |2016-10-30T18:52:52+07:00September 3rd, 2014|Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng tiếng Anh|

- Sight --'sait--: thị giác  - Hearing --/ˈhɪərɪŋ/--: thính giác  - Taste --/teist/--: vị giác  - Smell --/smel/--: khứu giác  - Touch --/tʌtʃ/--: Xúc giác  *Còn "the sixth sense": giác quan thứ 6  "Human beings are really interesting! [...]

Những từ vựng liên quan đến NGỦ

By |2016-10-30T18:52:54+07:00September 3rd, 2014|Tiếng Anh hàng ngày, Từ vựng tiếng Anh|

  - sleepy --ˈslipɪ--: buồn ngủ - drop off: ngủ gật - snore --snɔr--: ngáy - yawn --ˈjɔn--: ngáp   - nod -- /ˈnɑːd/--: gật gà gật gù - sleep-walking: mộng du   It's time to go to bed. [...]

[Let’s sing] -Invisible (Hunter Hayes)

By |2016-10-30T18:53:02+07:00August 10th, 2014|Học tiếng Anh qua bài hát|

https://www.youtube.com/watch?v=rdnUDZu0dno Đã bao giờ bạn cảm thấy mình bị xa lánh, kì thị chưa? :( Đây là một bài hát hay và ý nghĩa dành tặng cho bạn Hãy luôn vui vẻ và tận hưởng mỗi phút giây [...]

Load More Posts