Monthly Archives: December 2013

//December

Thành ngữ: To rain on your parade

By |2013-12-31T08:18:18+07:00December 31st, 2013|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ|

Tienganhonline.net: THÀNH NGỮ: TO RAIN ON YOUR PARADE  Một buổi diễu hành ngoài trời (Parade) sẽ bị phá hỏng nếu như cơn mưa (rain) ập đến. Do vậy, chúng ta dùng cụm "to rain on one's parade" để [...]