Monthly Archives: October 2013

//October

Be economical with the truth – Sự dối trá

By |2013-10-24T07:36:04+07:00October 24th, 2013|Nói tiếng Anh, Tiếng Anh cơ bản|

Tienganhonline.net: Để nói một cách tế nhị về việc nói dối của một ai đó chúng ta có thể sử dụng cụm từ "to be economical with the truth" (tiết kiệm sự thật) Ví dụ: Our boss is [...]

10 cách nói về công việc bản thân

By |2013-10-23T05:14:05+07:00October 23rd, 2013|Nói tiếng Anh, Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Giả như bạn là một thợ cắt tóc. Bạn sẽ nói công việc của bạn với mọi người thế nào? Sau đây là những cách thông dụng: 1. I'm a hairdresser. 2. I'm in hairdressing. [...]

Thành ngữ với "Account"

By |2013-10-23T03:50:44+07:00October 23rd, 2013|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thành ngữ đi với từ "Account" nhé các bạn! 1. "To take to an account" Thành ngữ “To Take Into Account” được sử dụng với ý nghĩa: khi [...]

Các câu nói chuyện điện thoại đơn giản

By |2013-10-22T14:57:41+07:00October 22nd, 2013|Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Các câu nói chuyện điện thoại đơn giản 1. I'll call you later. (Tôi sẽ gọi cho anh sau) 2. Leave a message. (Hãy để lại lời nhắn) 3. Hi Simon, it's Anna. (Xin chào Simon. [...]

Unit 59. Preposition (in/for/about…) + Ing

By |2015-07-31T16:19:58+07:00October 22nd, 2013|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

  Tienganhonline.net: Hôm nay chúng ta sẽ học về những Giới từ mà đi kèm với động từ dạng V+ing   A. Nếu giới từ (in/for/about v.v...) có động từ theo sau, động từ phải có dạng -ing. [...]

Những cách nói “Cám ơn” thông dụng

By |2013-10-21T14:15:47+07:00October 21st, 2013|Nói tiếng Anh, Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Sau đây là những cách nói Cám ơn thông dụng trong giao tiếp  1. Thanks. (Cách nói thân mật) 2. Cheers. (Cách nói thân mật) 3. Thank you very much. (Cám ơn bạn rất nhiều [...]

Load More Posts