Monthly Archives: September 2013

//September

13 kinh nghiệm hay ho về học tiếng Anh

By |2015-08-01T03:34:19+07:00September 25th, 2013|Bí quyết học tiếng Anh|

Sau đây sẽ là những cách cực hay ho cho các bạn học sinh cùng tham khảo. 1. Xem phim, các chương trình nước ngoài có phụ đề tiếng Việt. Đây là phương pháp giúp bạn trao dồi [...]

Câu chuyện về UP

By |2013-09-17T09:46:22+07:00September 17th, 2013|Học tiếng Anh qua các câu truyện, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Trong tiếng Anh có một từ chỉ có hai ký tự, và xét về nghĩa thì nó có nhiều nghĩa hơn bất kỳ từ có hai ký tự khác. Từ đó là ‘UP’. Trong từ điển, từ [...]

Thành ngữ với “Trái tim” – Heart

By |2013-09-17T09:41:58+07:00September 17th, 2013|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Nhắc đến “heart idiom”, bạn thường liên tưởng đến điều gì? Lòng nhân hậu (to be soft hearted), cảm xúc (to be sick at heart) hay tình yêu (to give one's heart to somebody)? Còn một điều đặc biệt [...]

Thành ngữ với "Trái tim" – Heart

By |2013-09-17T09:41:58+07:00September 17th, 2013|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Nhắc đến “heart idiom”, bạn thường liên tưởng đến điều gì? Lòng nhân hậu (to be soft hearted), cảm xúc (to be sick at heart) hay tình yêu (to give one's heart to somebody)? Còn một điều đặc biệt [...]

Dùng How much hay How many?

By |2015-08-01T03:54:20+07:00September 16th, 2013|Ngữ pháp Tiếng Anh, Tiếng Anh cơ bản|

Tienganhonline.net: Muốn hỏi về số lượng hoặc vật, ta dùng cấu trúc How Much/How many? (bao nhiêu?). 1. How many:   *How many dùng trước danh từ đếm được, số nhiều.   How many + Plural noun (danh từ số nhiều)+ [...]

Load More Posts