Monthly Archives: January 2009

//January

Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại

By |2015-08-01T11:51:59+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại 1. Cách sử dụng Would + like Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý muốn gì. Không dùng do you [...]

Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)

By |2009-01-20T02:51:16+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)   1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã Diễn đạt một khả năng có thể đã xảy ra [...]

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

By |2009-01-20T02:46:32+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả   1. Because, Because of Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ [...]

Câu phức hợp và đại từ quan hệ

By |2009-01-20T02:45:14+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Tiếng Anh có 2 loại câu: - Câu đơn giản: là câu có 1 thành phần và chỉ cần như vậy câu cũng đã đủ nghĩa. - Câu phức hợp: là loại câu có 2 thành phần [...]

Cách sử dụng một số cấu trúc (Part 1)

By |2009-01-20T02:44:49+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

    Cách sử dụng một số cấu trúc (phần 1)   Have sb/sth + doing: làm cho ai làm gì. John had us laughing all through the meal. S + won't have sb + doing = S [...]

Cách sử dụng một số cấu trúc (Part 2)

By |2009-01-20T02:44:22+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Cách sử dụng một số cấu trúc P2 Whould (should) like + to have + P2 : Diễn đạt một ước muốn không thành. He would like to have seen the photos = He would have liked to [...]

Những cách sử dụng khác của that

By |2009-01-20T02:42:42+07:00January 20th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

  Những cách sử dụng khác của that Ngoài việc sử dụng trong mệnh đề quan hệ, that còn được dùng trong một số trường hợp khác như dùng làm liên từ, dùng trong mệnh đề that. 1. [...]

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ

By |2009-01-19T22:26:25+07:00January 19th, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

  Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ Đó là loại mệnh đề diễn đạt hai ý trái ngược trong cùng một câu. 1. Despite/Inspite of (bất chấp, cho dù, ...) Đằng sau hai cụm từ này phải [...]

Load More Posts