Trouble Is A Friend

Trouble will find you no mater where you go, oh oh.
No Matter if you’re fast no matter if you’re slow, oh oh.
The eye of the storm and the cry in the morn, oh oh.
Your fine for a while but then start to loose control.

Chorus 1:
He’s there in the dark,
he’s there in my heart,
he waits in the winds
he’s gotta play a part.
Trouble is a friend,
yeah trouble is a friend of mine. oh oh!

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh.
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh.
He sees what I see and he knows what I know, oh oh.
So don’t forget as you ease on down the road.

Chorus 1

Chorus 2:
So don’t be alarmed if he takes you by the arm.
I won’t let him win, but im a sucker for his charm.
Trouble is a friend,
yeah trouble is a friend of mine. Oh oh!

Oh how I hate the way he makes me feel.
And how I try to make him leave; I try.
Oh Oh I try!

—————————

Cùng nghe bài hát nhé!

Bản dịch

Rắc rối là bạn

Rắc rối sẽ luôn tìm đến bạn dù bạn đi đâu, oh oh
Cho dù bạn có vội vàng, hay có chậm rãi, oh oh
Đôi mắt của bão, tiếng kêu la của bình minh, oh oh
Khoảng trời đẹp đẽ trong giây lát nhưng là bắt đầu cho lí trí bị đánh mất

[Chorus 1] Nó (rắc rối) ở đó trong bóng đêm
Nó ở đó trong trái tim tôi
Nó đang chờ đợi trong cơn gió
Nó như đùa giỡn
Rắc rối là một người bạn
Yeah rắc rối là bạn của tôi, oh oh!

Rắc rối là bạn nhưng cũng là kẻ thù, oh oh
Cho dù tôi thanh toán nó thế nào, thì nó vẫn như đang lớn dần lên, oh oh
Nó thấy những gì tôi thấy và biết những gì tôi biết, oh oh
Vậy đừng quên như bạn có thể đi dễ dàng trên con đường[Chorus 1] [Chorus 2] Vậy đừng có sợ hãi nếu nó ôm chầm lấy bạn
Tôi sẽ không để nó chiến thắng, nhưng tôi lại là sự cuốn hút đối với nó
Rắc rối là một người bạn
Yeah, rắc rối là bạn của tôi, oh oh!

Oh cho dù tôi có ghét cái cảm giác nó đem lại
Và cố để đuổi nó đi; tôi cố gắng
Oh oh cố gắng lắm rồi!

1. Trouble, he will find you no matter where you go, oh oh: Ta có mệnh đề nhượng bộ “no mater (where/ when/ what/ which/ who) + S + V, main clause.”

Có nghĩa “Cho dù, mặc dù, dẫu ….” khi nói dù có điều gì xảy ra thì hành động kia vẫn sẽ được thực hiện, không bị ảnh hưởng hay gián đoạn.

Ví dụ: No matter what I feed him, he always seems to grow.”

(Cho dù tôi nuôi nấng nó thế nào đi chăng nữa thì nó luôn dường như vẫn lớn lên.).

2. You’re fine for a while but you start to lose control: “Start to do something” (bắt đầu làm gì), “lose control” (mất kiểm soát).

Cả cụm “start to lose control” có nghĩa “bắt đầu mất kiểm soát”.

Ta cũng cần phân biệt giữa động từ “lose (quá khứ và phân từ hai là lost – lost)” (mất/ lạc) và “loose (quá khứ và phân từ hai là loosed – loosed)” (nới lỏng).

Ví dụ:
I lost my keys on the way back. (Tôi bị mất chìa khóa trên đường về nhà.)
He loosed the straps that bound her arms. (Anh ta nới lỏng dây trói tay cô ấy.)

Luyện tập
Điền vào chỗ trống
1.

Trouble, he will find you no matter you go, oh oh
No matter if you’re , no matter if you’re slow, oh oh
The eye of the storm or the in the mourn, oh oh
You’re fine for a while but you start to lose control

2.

Chorus:
He’s there in the dark, he’s there in my heart
He waits in the wind, he’s gotta a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

3.

Trouble is a friend but trouble is a , oh oh
And no matter what I feed him he always seems to , oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don’t as you ease on down the road

4.

(Chorus)

So don’t be alarmed if he takes you the arm
I won’t let him win, but I’m a sucker for his
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I the way he makes me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

5.

(Chorus)

So don’t be alarmed if he takes you the arm
I won’t let him win, but I’m a sucker for his
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh