Tienganhonline.net: Sau đây Tiếng anh 360 tổng hợp một số cách nói và viết tắt thông dụng trong tiếng Anh:

1. Trong văn nói

– gonna = is / am going to (do something)

“I’m gonna call him now” (Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay)

– wanna = want to

“I wanna speak to you” (Tôi muốn nói chuyện với anh)

– gotta = has / have got to (or have got)

“I gotta go!” (Tôi phải đi rồi)

– innit = isn’t it

“It’s cold, innit?” (Trời có lạnh không?)

– ain’t = isn’t / haven’t / hasn’t

“He ain’t finished yet” (Anh ta vẫn chưa hoàn thành)

“I ain’t seen him today” (Hôm nay tôi chưa gặp anh ta)

– ya = you

“Do ya know what I mean?” (Bạn có hiểu ý tôi không vậy?)

– lemme = let me

“Lemme see … tomorrow’s a good time” (Để tôi xem nào…ngày mai đẹp đấy)

– whadd’ya = what do you …

“Whadd’ya mean, you don’t want to watch the game?” (Ý bạn là gì vậy, bạn không muốn xem phim à?)

– dunno = don’t / doesn’t know

“I dunno. Whadd’ya think?” (Tôi không biết. Bạn nghĩ gì vậy?)

 

2. Trong văn viết

· Numbers (số)

– 2 = to / two

– 4 = for / four

– 8 = ate

· Letters (chữ cái)

– U = you

– C = see

– B = be

– CU L8r = see you later (gặp lại bạn sau)

– msg = message (tin nhắn)

– pls = please (vui lòng, làm ơn)

cld = could

– gd = good

– vgd = very good (rất tốt)

– abt = about

– ths = this

– asap = as soon as possible (càng sớm càng tốt)

– tks = thanks

– txt = text

– LOL = lots of love / laugh out loud

– x = a kiss!

Trên đây chỉ là một số cách viết tắt đơn giản và phổ biến hiện nay. Chúc bạn sưu tập được nhiều cách nói và viết khác trong tiếng Anh!