Việc sử dụng thành ngữ là một việc không hề dễ nhưng rất hay. Cùng mình tìm hiểu những thành ngữ đó nhé!

thanh ngu trong giao tiep

1.
Two wrongs don’t make a right

  • Nghĩa đen: hai cái sai không làm thành một cái đúng.
  • Hàm ý: việc bạn làm điều xấu cho người khác chỉ để trả thù, chỉ vì người đó đã làm điều xấu với bạn là việc không thể chấp nhận được.
  • Ví dụ: