Tienganhonline.net: “Bạn bè như bẹn bà” trong tiếng Anh là gì ???

Đối với người Anh hay người Mỹ thường dùng thành ngữ để ám chỉ những người bạn chơi xấu với mình:

“WITH FRIENDS LIKE THAT, WHO NEEDS ENEMIES!”
(Tạm dịch là: Có một người bạn như mày thì còn ai cần đối thủ làm gì nữa
Nói cách khác: Mày giống như kẻ thù tồi tệ nhất của tao vậy !!!)

Tùy vào những trường hợp cụ thể mà câu nói này mang tính hài hước (humorous) hoặc mang tính nghiêm trọng (serious).

• Trường hợp mang tính hài hước:
Ví dụ:
Jane: Is my waist smaller than it was 2 weeks ago? (Mày thấy sau 2 tuần, eo tao nhỏ đi không?)
Susan: It’s bigger (Susan is making a joke) (Nó to hơn thì có.)
Jane: How dare you! With friends like that, who needs enemies! (Mày dám nói thế với tao à! Đúng là bạn “tốt” quá mà!)

• Trường hợp mang tính nghiêm trọng:
Đôi khi câu này được dung để ám chỉ những người mà bạn tưởng rằng họ là bạn tốt, nhưng thực tế thì họ lại đối xử tệ bạc với bạn.
Ví dụ:

James, who was thought to be my friend, made up a story about me and spread it to all staff in order to blacken my honor. With friends like that, who needs enemies!
(James, người mà tôi từng coi là bạn, đã dựng chuyện về tôi và rêu rao nó cho tất cả các nhân viên để nhằm bôi nhọ danh dự của cá nhân tôi. Anh ấy đúng là một thằng bạn đểu cáng!)

Bài viết của Ad *Winz* bên Học Tiếng Anh Online Page

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here