Tienganhonline.net: Chúng ta cùng tìm hiểu một số từ vựng về cấu tạo vỏ não của con người các bạn nhé!

 

 

Cerebellum  / serəbeləm / : Tiểu não

The part of the brain at the back of the head that controls the activity of the muscles (một phần của não nằm phía sau đầu, có chức năng điều khiển hoạt động của các cơ).

 Occipital lobe  / ɑksɪpɪtl loub / : Thùy chẩm
Là vùng thị giác cho cảm giác về ánh sáng, hình ảnh và màu sắc của vật.

 Parietal lobe  / pəˈraɪ.ə.təl loub/ : Thùy đỉnh
Là vùng phụ trách xúc giác và cảm giác nhiệt độ.

 Frontal lobe  / frʌntl loub / : Thùy trán
Liên quan đến hành vi, học tập và tính cách.

 Temporal lobe  / tempərəl loub/ : Thùy thái dương
Có chức năng phân tích giúp hiểu lời nói và chữ viết.vùng vận động ngôn ngữ nằm ở hồi trán lên của thùy trán.

Bài viết của Ad *Ken* bên Học Tiếng Anh Online Page

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here