1. Plastic : ………………………………………..nhựa

2. Cloth : …………………………………………..vải

3. Cotton : ………………………………………..cotton

4. Wool : ……………………………………………len

5. Linen : …………………………………………vải lanh

6. Silk : ………………………………………………lụa

7. Man-made fibres : …………………….vải sợi thủ công

8. Polyester : ………………………………..vải polyester

9. Lace : …………………………………………….ren

10. Wood :…………………………………………. gỗ

11. Coal : ………………………………………..than đá

12. Charcoal :………………………………….. than củi

13. Oil : ……………………………………………..dầu

14. Petrol : …………………………………………xăng

15. Gas : …………………………………………….ga

16. Rubber : ……………………………………..cao su

17. Leather : ……………………………………….da

18. Paper :………………………………………… giấy

19. Cardboard : ……………………………..bìa các tông

20. Sand : …………………………………………..cát

21. Cement : ……………………………………xi măng

22. Brick :………………………………………… gạch

23. Stone : ………………………………………đá cục

24. Glass : ……………………………………..thủy tinh

25. Marble : ……………………………………..đá hoa

26. Clay : ………………………………………..đất sét

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here