Abbot (ông tu viện trưởng) – Abbess (bà tu viện trưởng)

Actor (nam diễn viên) – Actress (nữ diễn viên)

Author (nam tác giả) – Authoress (nữ tác giả)

Brother (anh, em trai) – Sister (chị, em gái)

Buck (con hươu đực) – Roe (con hươu cái)

Cock (con gà trống) – Hen (con gà mái)

Cock-pheasant (chim trĩ trống) – Hen-pheasant (chim trĩ mái)

Director (nam giám đốc) – Directress (nữ giám đốc)

Drake (con vịt đực) – Duck (con vịt cái)

Drone (con ong đực) – Bee (con ong cái)

Emperor (hoàng đế) – Empress (hoàng hậu)

Friar (thầy dòng) – Nun (xơ, dì phước)

Gentleman (quý ông) – Lady (quý bà)

Gentleman-teacher (quý thầy giáo) – Lady-teacher (quý cô giáo)

God (chúa, thần) – Goddess (nữ chúa, nữ thần)

Groom (chú rể) – Bride (cô dâu)

He-goat (con dê đực) – She-goat (con dê cái)

Hero (vị nam anh hùng) – Heroine (vị nữ anh hùng)

Horse (con ngựa đực) – Mare (con ngựa cái)

Hunter (nam thợ săn) – Huntress (nữ thợ săn)

King (vua) – Queen (hoàng hậu)

Lad (chàng trai) – Lass (cô gái)

Lion (con sư tử đực) – Lioness (con sư tử cái)

Master (ông thầy giáo) – Mistress (bà cô giáo)

Mr. (ông) – Mrs. (bà)

Murderer (nam sát nhân) – Murderess (nữ sát nhân)

Negro (người nam da đen) – Negress (người nữ da đen)

Ox (con bò đực) – Cow (con bò cái)

Ox-elephant (con voi đực) – cow elephant (con voi cái)

Ox-sparrow (chim sẻ trống) – Cow-sparrow (chim sẻ mái)

Ram (con cừu đực) – Ewe (con cừu cái)

Sir (ông) – Madam (bà)

Stag (con nai đực) – Hind (con nai cái)

Tiger (con cọp đực) – Tigress (con cọp cái)

Traitor (người đàn ông phản bội) – Traitoress (người đàn bà phản bội)

Uncle (chú, bác) – Aunt (cô, dì)

Widower (người nam góa vợ) – Widow (người nữ góa chồng)

Wizard (ông phù thủy) – Witch (bà phù thủy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here