Tiếng Anh chuyên ngành

Học tiếng Anh thương mại – Business English

Chọn các bài học dưới đây để bắt đầu học:

Business English – Episode 1: Pleased to meet you
Business English – Episode 2: Why don’t you join us?
Business English – Episode 3: Getting Acquainted
Business English – Episode 4: Any other business?
Business English – Episode 5: Hear! Hear! 
Business English – Episode 6: What are the options?
Business English – Episode 7: A report on progress
Business English – Episode 8: Graphs and trends

 

Các bài học tiếng Anh giao tiếp qua video
Rất nhiều bài học tiếng Anh thương mại cực hay qua video clip
Các bài trắc nghiệm tiếng Anh thương mại trình độ sơ cấp
Trắc nghiệm tiếng Anh thương mại nâng cao
Test idioms trong tiếng Anh thương mại
Học tiếng Anh giao tiếp qua video, thích hợp với tiếng Anh chuyên ngành du lịch, thương mại…
Trau dồi kỹ năng nghe tiếng Anh qua các bài học nghe
If you liked this post, say thanks by sharing it!