* “Think of” và “Think about” nghĩa giống nhau trong trường hợp chủ thể là người. 

I’m thinking of him = I’m thinking about him.

* Còn trong các trường hợp khác, nghĩa 2 từ này khác nhau như sau: 
“Think of” có nghĩa là “tưởng tượng ra” những thứ chưa có.
“Think about” có nghĩa là “xem xét” những thứ có rồi.

Ví dụ:
_ Honey, I’m thinking of our family and our children . 
(Em yêu, anh đang hình dung ra ngôi nhà và những đứa trẻ của chúng ta ♥) 
—> Chàng trai chưa lập ra gia đình, chưa có con. Anh ta chỉ tưởng tượng ra như vậy thôi.

_ Honey, I’m thinking about our family and our children .
(Em yêu, anh đang suy nghĩ về gia đình mình và các con) 
—> Chàng trai đã lập ra gia đình và có con rồi. Anh ta đang lo nghĩ những vấn đề liên quan gia đình và các con của anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here