10612738_10154493731245258_370865659608558243_n

– Sight –‘sait–: thị giác 

– Hearing –/ˈhɪərɪŋ/–: thính giác 

– Taste –/teist/–: vị giác 

– Smell –/smel/–: khứu giác 

– Touch –/tʌtʃ/–: Xúc giác 

*Còn “the sixth sense”: giác quan thứ 6 

“Human beings are really interesting! When a human loses a sense, the other one gets better!”  

Con người thật là thú vị. Khi mất một giác quan này thì giác quan khác sẽ phát triển tốt hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here