Trắc nghiệm tiếng Anh – Kiểm tra tiếng Anh

Các bài luyện thi tiếng Anh online

Bài tập kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn
Bài trắc nghiệm khả năng đọc hiểu tiếng Anh qua trò chơi
Các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh trình độ cơ bản
Các bài trắc nghiệm tiếng Anh các trình độ A, B, C, trắc nghiệm đọc hiểu, trắc nghiệm nghe tiếng Anh, các bài test TOEFL…
Các bài tập luyện thi TOEFL

Basic listening quizzes
Không chỉ có rất nhiều bài trắc nghiệm tiếng Anh với các trình độ khác nhau, qua trang này bạn còn có thể luyện thi tiếng Anh qua video theo chương trình IELTS. Chọn các bài test theo trình độ Easy, Medium và Difficult
Rất nhiều bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh: Basic Grammar, Advanced Grammar, English Grammar Tests-Elementary Level, Grammar Lesson Plans, Intermediate Grammar….
Test TOEFL về ngữ pháp, từ vựng..: English Level TOEFL, Incorrect word TOEFL, Synonym – TOEFL, TOEFL Structure

Rất nhiều bài test thi TOEIC về từ vựng: TOEIC Vocabulary, Toeic Test Vocabulary (600)

250 bài test luyện thi TOEFL với nhiều chủ đề khác nhau
Rất nhiều tài liệu quý giá bạn có thể download miễn phí: các tài liêu luyện thi TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT, các tài liệu luyện tiếng Anh cơ bản, ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh và các bài nghe trong các kỳ thi thật IELTS, TOEFL, các tài liệu về phát âm…
Luyện thi tiếng Anh qua các bài test miễn phí: GMAT Vocabulary, GRE Vocabulary, SAT Vocabulary
Bài trắc nghiệm thi GMAT online