–   Phát triển trình độ ngôn ngữ của một người từ lúc chưa biết gì đến lúc hoàn toàn thành thạo như một người bản ngữ có học (educated native speaker) là một quá trình hết sức lâu dài, vì vậy việc phân chia trình độn goại ngữ ra nhiều mức độkhác nhau là rất cần thiết. CEF (Common European Framework – Khung trình độ chung Châu Âu) đã đưa ra một khung quy chiếu chung về năng lực ngoại ngữ của người học bao gồm 6 mức trình độ tổng quát như sau:

–   Trình độ A (sửdụng căn bản): gồm 2 mức A1 (giao tiếp ‘theo công thức’ – formulaic), và A2 (giao tiếp đơn giản)
–   Trình độ B (sửdụng độc lập): gồm 2 mức B1 (giao tiếp độc lập trong một số tình huống hạn chế); và B2 (giao tiếp độc lập trong những tình huống quen thuộc);
–   Trình độ C (sửdụng thành thạo): gồm 2 mức C1 (giao tiếp chủ động và thành thạo trong nhiều tình huống đa đạng), và C2 (giao tiếp chủ động và thành thạo trong hầu hết mọi tình huống).

Level B lession 43

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here