Tienganhonline.net: Cách dùng  “Start” và “Begin”

1. Sự khác biệt đầu tiên là Start có thể được sử dụng như một động từ và cả như một danh từ, còn Beginchỉ là động từ mà thôi.

 

2. Về nghĩa, hầu như không có sự khác biệt, 2 từ này có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý một số điểm như sau:

 

3. Về mức độ, Start thường mang đến một cảm giác nhanh, mạnh và bất ngờ, như là một hành động xảy ra vào một thời điểm. Begin thường mang đến cảm giác từ từ hơn, chậm rãi hơn và nói về một quá trình.

Ví dụ:

  • You should start doing it now or you’ll be late! (Bạn nên bắt đầu làm việc đó luôn đi không có là muộn đó) – Nghe như có sự giục giã, sự cấp bách.
  • She begins to cry when Jack makes Rose promise she will survive. (Cô ấy bắt đầu khóc khi Jack bắt Rose hứa sẽ phải sống sót) – Cô ấy từ từ bắt đầu khóc chứ không khóc òa lên luôn.

 

4Begin không được dùng thay cho Start trong các trường hợp:

Dùng với máy móc (Press the button and the engine will start – Bấm cái nút và máy sẽ khởi động).

Dùng với nghĩa là khởi hành một chuyến đi (Let’s start early before the traffic gets worse – Hãy khởi hành sớm trước khi giao thông trở nên tệ hơn).

Khi nói về một người mở màn, bắt đầu một sự kiện nào đó hay bộ phận khởi động, món khai vị… chúng ta chỉ dùng Starter.

Khi bắt đầu từ một điểm xác định nào đó.

Ví dụ:

  • This collection is very expensive with prices start from £5000. (Bộ sưu tập này rất đắt với giá bán bắt đầu từ 5000 bảng Anh trở lên).

 

5. Start không được dùng thay cho Begin trong các trường hợp:

Nói về một người mới hoàn toàn trong một lĩnh vực nào đó (English for beginners – tiếng Anh cho người mới học).

Khi dùng với Talk, Start to talk sử dụng đối với những em bé bắt đầu biết nói, còn Begin to talk mới có nghĩa là bắt đầu nói:

  • My baby started to talk 2 weeks ago and her first word was mama – Con tôi mới biết nói 2 tuần trước và từ đầu tiên mà nó nói là gọi mẹ.
  • He began to talk 30 minutes ago and never stopped – Anh ta bắt đầu nói từ 30 phút trước và chưa hề dừng lại.