Tienganhonline.net: Nếu hiểu theo nghĩa nôm na thì realize và notice đều có cùng nghĩa như câu hỏi đã đề cập ở trên, tuy nhiên thực tế lại không phải thế. Chính vì vậy mà có rất nhiều người học tiếng Anh gặp rắc rối với hai động từ này, khi nào thì sử dụng realize hay khi nào thì sử dụng notice cho thật phù hợp?

Realize và notice được định nghĩa như sau:

1. Realize
To know and understand the importance of something: hiểu và nhận biết tầm quan trọng của một điều gì đó

Do you realize that you are an hour late?

(Anh có nhận thấy là mình đã chậm đến 1 giờ đồng hồ rồi không?)

I realize how much she means to you.

(Tôi nhận thấy cô ấy có ý nghĩa với anh đến chừng nào rồi.)

None of us realized the danger we were in.

(Không ai trong chúng ta nhận ra sự hiểm nguy mà chúng ta đã từng trải qua).

To start to know something that you had not noticed before.

(Bắt đầu nhận biết điều gì mà trước đấy chưa biết.)

I suddenly realized that he was crying.

(Tôi đột nhiên nhận thấy rằng anh ấy đang khóc).

Later, we realized that we had met before in London.

(Mãi về sau chúng tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã từng gặp nhau ở London.)

I realized then how hungry I was.

(Sau đấy tôi mới nhận thấy rằng mình đói bụng đến mức nào).

Tom didn’t realize his mistake until the next day.

(Tom không nhận thấy lỗi của mình cho tận đến ngày hôm sau).

2. Notice: to see, hear or feel something: nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận thấy điều gì

He spilled the tea, but Mrs. Whitley did not notice.

(Anh ấy đã rót trà nhưng bà Whitley đã không nhìn thấy).

You may notice a numb feeling in your fingers.

(Bạn có thể cảm nhận cảm giác tê cóng trên đầu ngón tay).

He was too tired even to notice how tired and hungry he was.

(Anh ấy mệt đến nỗi không cảm nhận nổi anh ấy đã đói và mệt như thế nào).

Did you notice him leaving the party early?

(Bạn có để ý thấy anh ấy rời bữa tiệc từ rất sớm không?)

Định nghĩa của động từ realize được gói gọn trong từ “know” trong khi định nghĩa của động từ notice bao gồm “see, hear hoặc feel”. Nói theo một cách khác:

Realizing là một hiện tượng liên quan đến nhận thức, sự hiểu biết và suy nghĩ trong một tình huống hoặc về một hoàn cảnh nào đó.

Noticing là một hiện tượng tự nhiên mà mọi hiện tượng diễn ra thông qua cảm giác.

Các bạn có thể tham khảo hai ví dụ sau để so sánh:

Did you notice what time it was when you came in? (That is, did you happen to see the clock?)

Anh có biết thời gian mà bạn tới không? (Câu này có nghĩa là: Anh có vô tình nhìn đồng hồ không?)

Did you realize what time it was when you came in? (That is, did you understand that you were late?)

Anh có biết mấy giờ bạn mới tới đây không? (Câu này có nghĩa là: Anh có hiểu là bạn đã tới muộn không?)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here