There are two ways to rule a woman and no body knows them.

There are two ways to rule a woman and no body knows them.

1. There are two ways to rule a woman and no body knows them.

Có hai cách để chế ngự một người phụ nữ và chẳng ai biết những cách đó cả.

2. You tell a man something, it goes in one ear and out the other. Tell a woman something, it goes in both ears and comes out through the mouth.

 Nói với đàn ông điều gì, nó đi vào tai này và ra ở tai kia. Nói với phụ nữ điều gì, nó đi vào cả hai tai và đi ra ở miệng.

3.A woman may be misinformed, mislead, unclear, misguided, and even downright stupid. But she is never ever wrong.

Một người phụ nữ có thể bị ai đó báo tin sai, bị dẫn lối sai, chưa rõ điều gì, bị lạc đường và thậm chí hết sức ngốc nghếch. Nhưng cô ấy không bao giờ sai.

[responsivevoice voice=

A woman has only 2 problems. 1, Nothing to wear; 2, No room for all the clothes.

4. A woman has only 2 problems. 1, Nothing to wear; 2, No room for all the clothes.

Một người phụ nữ chỉ có hai vấn đề: thứ nhất, không có gì để mặc; thứ hai, không có chỗ chứa quần áo.

5. Fake hair, fake nails, fake eye lash, artificial face and sometimes fake behavior, yet a woman will say she needs a real man.

Tóc giả, móng tay giả, lông mi giả, khuôn mặt giả tạo và thỉnh thoảng cư xử giả tạo nhưng phụ nữ sẽ luôn nói là cô ta cần một người đàn ông thật lòng.

6. What would be men without women? – Rich. 

Đàn ông sẽ trở nên như thế nào nếu không có phụ nữ – Giàu có

7. Only a woman can make a man feel wrong, when he does good.

Chỉ có một người phụ nữ mới khiến một người đàn ông cảm thấy mình đã sai, dù anh ta đúng.

8.Women don’t want to hear what you think. Women want to hear what they think – in a deeper voice.

 Phụ nữ không muốn nghe điều bạn nghĩ đâu. Họ muốn nghe điều họ nghĩ – bằng một chất giọng trầm hơn. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here