Tienganhonline.net: Cách nói giờ trong tiếng Anh tưởng chừng như đã rất quen thuộc như đôi khi chúng ta vẫn hay mắc lỗi khi nói giờ hơn hoặc kém, thậm chí có lúc đãng trí không biết nên nói như thế nào cho đúng. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn ôn lại những kiến thức này.

A. Cách nói chung (đây là cách nói đơn giản nhất)

Chúng ta chỉ nói Số giờ + Số phút

Ví dụ:

1h58: one fifty-eight

3h45: three forty-five

5h20: five twenty

 

B. Cách nói giờ hơn (số phút hơn)

Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ “past”. Công thức của nó như sau:

Số phút + past + số giờ

Ví dụ:

7h20: twenty past seven

10h10: ten past ten

3h15: a quarter past three (15 phút = a quarter)

 

C. Cách nói giờ kém ( số phút >30)

Đối với giờ kém chúng ta dùng từ “to“. Công thức của nó như sau:

Số phút + to + số giờ

Ví dụ:

8h40: twenty to nine

1h55: five to two

11h45: a quarter to twelve

Chú ý: đối với cách nói giờ kém, các bạn cần xác định rằng

số phút (tiếng Anh) = 60 – số phút (tiếng Việt)

số giờ (tiếng Anh) = số giờ (tiếng Việt) + 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here