Tienganhonline.net: Sau đây là những cách nói Cám ơn thông dụng trong giao tiếp 


1. Thanks. (Cách nói thân mật)

2. Cheers. (Cách nói thân mật)

3. Thank you very much. (Cám ơn bạn rất nhiều -Cách nói trang trọng hơn)

4. I really appreciate it. (Tôi thực sự rất trân trọng nó)

5. You’ve made my day. (Cấu trúc to make one’s day có nghĩa là làm cho ai đó thực sự hạnh phúc, sung sướng)

6. How thoughtful. (Bạn thật chu đáo)

7. You shouldn’t have. (Bạn không cần làm vậy đâu – Cách nói khiêm tốn)

8. That’s so kind of you. (Bạn thật tốt với tôi)

9. I am most grateful. (Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này)

10. We would like to express our gratitude. (Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới ….)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here