Advertising – Quảng cáo

Auction-type pricing – Định giá trên cơ sở đấu giá

Benefit – Lợi ích

Brand acceptability – Sự chấp nhận đối với một thương hiệu

Brand awareness – Sự nhận biết về thương hiệu

Brand equity – Giá trị (tài chính) của thương hiệu

Brand identities – Bộ nhận diện thương hiệu

Brand loyalty – Sự trung thành với thương hiệu

Brand mark – Dấu hiệu của thương hiệu

Brand name – Tên nhãn hàng/tên thương hiệu

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here