1. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ –> No bees, no honey, no work, no money.

2. Chậm mà chắc –> Slow but sure. 

3. Cầu được ước thấy –> Talk of the devil and he is sure to appear.

4. Muộn còn hơn không –> Better late than never.

5. Câm như hến –> As dumb as an oyster.

6. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh –> When candles are out, all cats are grey.

7. Thừa sống thiếu chết –> More dead than alive.

8. Ngủ say như chết –> Sleep like alog/ top.

9. Nhắm mắt làm ngơ –> To close one’s eyes to smt.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here