Lession 5

Bài tập luyện âm: Nguyên âm (Vowels)

–         Tìm hiểu về hình thang nguyên âm:

hinh thang

+   Các âm bên trái: gọi là âm trước  (đọc gần giống các âm tiếng Việt. Quan tâm đến các âm dài và âm ngắn, vì nó có thể thay đổi nghĩa của từ)

+   Các âm bên phải: gọi là âm sau (cách đọc khác nhiều so với nguyên âm tiếng Việt)

+   3 âm đứng ở giữa (đọc gần như các âm trước của tiếng Việt)

Chúng ta sẽ có những bài tập luyện với người Anh về các âm này

–         Trong tiếng Anh còn có các nguyên âm đôi

DIPHTHONG

+    2 âm trong nguyên âm đôi không bình đẳng (âm thứ nhất thực sự là một âm; âm thứ 2 chỉ là định hướng để khép âm trước lại mà thôi) vd: oi (âm o là âm thực sự, i chỉ là định hướng để khép âm o lại)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here