Lession 6

* Một số điểm cần lưu ý:

  • Trong bài này, chúng ta luyện âm theo 3 bước:

–         Chúng ta đọc âm kéo dài âm đó (chưa đặt vấn đề phân biệt ngắn dài mà cần đọc âm cho đúng trước, đọc kéo dài 3 giây)

–         Đọc gọn lại (kéo dài 1 giây)

–         Đọc tự nhiên

Xin mời các bạn luyện đọc  với giáo sư người bản ngữ

Vị trí Y đầu từ (Y – Initial position)

–    Phát âm kéo dài những âm Y sau đây trong 3 giây

List 1:

Yellow           You             Yard               Yell                    Yeild                     Yes                       Use

–    Nhắc lại list 1, kéo dài âm Y trong 1 giây

–    Nhắc lại list 1, phát âm âm Y với độ dài vừa đủ để cảm nhận được độ rung

Vị trí Y cuối từ (Y – Final position)

–    Âm Y này khá mạnh nhưng ngắn và ở vị trí cuối từ. Kéo dài phát âm âm Y trong 1 giây những từ sau đây:

List 2:

Happy              Angry                         Hungry                           Thirsty                    City                     Ready

–    Nhắc lại list 2, phát âm âm Y với độ dài vừa đủ để cảm nhận được độ rung

Câu có âm Y (the Y – Sentence)

–    Lần thứ nhất: kéo dài âm Y trong một giây

                            I’m hungry and thirsty, and I’m not happy

                            I’m ready to yield to this city

                            Yes, I yielded across the yard

                            I’m angry that you used my yellow car

–     Nhắc lại, phát âm âm Y với độ dài vừa đủ để cảm nhận được độ rung

–    Luyện cẩn thận, chậm rãi. Dần dần nó sẽ đi vào thói quen phát âm của bạn.

Từ có chữ A (A – Word list)

–    Phát âm kéo dài âm /ei/ trong 3 giây

        They              Name                 David                   Bathing suit                 Cake

       Baby              Plate                 Grapes                  Table                            Grey

–    Phát âm kéo dài âm /ei/ trong một giây những từ trên.

–    Phát âm kéo dài âm /ei/ vừa đủ để cảm nhận được độ rung của nó.

Các bạn nhớ luyện tập chăm chỉ nhé, hẹn gặp lại trong bài học lần tới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here