Master Spoken English – Lession 3

* Các điểm cần lưu ý:

4. Cấp độ câu (sentence level): cấp độ cao nhất, bao hàm tất cả cấp độ trước.

Vd: The garden   is beautiful

Chú ý tới trọng âm, luyến âm nhịp điệu, ngữ điệu trong câu.

-> Cấp độ sau bao hàm cấp độ dưới nó.

  • Về quan điểm học phát âm: có đôi chút khác biệt so với quan điểm cũ:

–         Trước đây (vào đầu thế kỷ 19): phương pháp bắt chước. Thầy cô đọc, học sinh đọc theo.

+ Nhược điểm: do chúng ta không phải người bản ngữ nên việc đọc theo thầy cô đôi khi có những sai sót nhất định, gây ra việc học sinh đọc sai theo.

–         Cuối thế kỷ 20 đến nay:

+ Trực giác ( nhìn động tác người phát âm xem họ phát âm như thế nào).

+ Bắt chước các động tác đó

+ Phải hiểu được cấu tạo của âm đó như thế nào

  • 4 bước của việc học ngữ âm theo quan điểm mới:
  1. Xây dựng kiến thức: học cấu tạo âm một cách đơn giản, khẩu hình miệng và cách tạo âm.
  2. Bắt chước: Nhìn động tác của thầy mà bắt chước; luyện cơ học.
  3. Học cách nhận diện âm trong lời nói của người khác.
  4. Sản sinh âm:  phải phát ra được âm cần học. Bước đầu tạo nhiều hội thoại gồm 2 câu.

– Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau –

>>> Mời các bạn xem tiếp Lession 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here