Tienganhonline.net: Chúng ta hãy cùng xem một bài Essay rất hay dưới dây nhé!

Most of us act on impulse and make a wreck of our loves. Some of us act in haste and repent later. Many of us would have been spared of many tears only if we had the wisdom to take into consideration the pros and cons of the situation before taking action. Therefore, the proverb warns us to make use of our foresight and forethought before finally deciding to do a thing.
Let us take the example of the very few who by a stroke of luck may have won triumph and glory. In fact, such quick and successful achievement is very rare in the world, but chance is always uncertain and it is a folly to rely totally on it. Having adopted a course of action without thinking, we find at once too many difficulties impeding our progress. This become a source of regular worry: why need we be hasty? If only we avoid actions on impulse we can avoid most of our troubles. Experience has shown this to be completely true. As children, we must cultivate that virtue of patience. Without patience we shall perish.

Phần lớn chúng ta hành động bốc đồng và làm hỏng cuộc đời của mình. Một số người trong chúng ta hành động vội vàng và sau đó cảm thấy hối tiếc. Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã để dành được nhiều nước mắt nếu như có được đầu óc khôn ngoan để suy xét tình huống được đồng tình hay bị phản đối trước khi chúng ta hành động. Vì thế câu tục ngữ cảnh báo chúng ta phải nhìn xa trông rộng trước khi có quyết định cuối cùng để làm một việc gì.
Chúng ta hãy lấy thí dụ về một số rất hiếm những người do sự may mắn bất ngời đã chiến thắng và vinh quang. Thật sự, thành tựu thành công và mau chóng như vậy rất hiếm trên thế giới, cơ hội luôn là điều không chắc chắn và thật là một sai lầm khi hoàn toàn tin tưởng vào nó. Việc chấp thuận một tiến trình hành động mà không suy nghĩ, chúng ta lập tức sẽ thấy rất nhiều điều khó khăn ngăn trở quá trình làm việc của chúng ta. Điều này trở nên nguồn gốc của mối lo lắng thường xuyên: tại sao chúng ta cần phải vội vàng? Nếu như chúng ta tránh được viện hành động bốc đồng chúng ta có thể tránh mọi phiền toái xảy đến cho chúng ta. Kinh nghiệm đã chứng minh điều này hoàn toàn đúng. Khi còn nhỏ, chúng ta phải trau dồi đức tính kiên nhẫn. Không có tính nhẫn nại, chúng ta sẽ tàn lụi đi.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here