Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 8 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế nhất, đời sống nhất” của người bản xứ Anh và Mỹ.

Những kiến thức nền tảng quan trọng dành cho người mới bắt đầu luôn luôn có số đếm và số thứ tự, và dĩ nhiên là trang Real English® cũng không là ngoại lệ. Bài học này là cơ sở cho bốn bài học khác về những con số mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong những bối cảnh cụ thể và hữu ích.

* Đầu tiên chúng ta học về số đếm (Cardinal Numbers):


Đây là bảng số đếm cũng như cách đọc trong tiếng Anh:

Các số từ 1 đến 20 Các số từ 20 trở lên Các số hàng chục Các số hàng trăm  Các số hàng nghìn
1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

 

21 twenty one

22 twenty two

23 twenty three

24 twenty four

25 twenty five

10 ten

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

 

100 one hundred

200 two hundred

300 three hundred

400 four hundred

500 five hundred

600 six hundred

700 seven hundred

800 eight hundred

900 nine hundred

 

1000 one thousand

2000 two thousand

3000 three thousand

4000 four thousand

5000 five thousand

6000 six thousand

7000 seven thousand

8000 eight thousand

9000 nine thousand

10000 ten thousand

Các bạn hãy nghe cô gái xinh đep trong Video hôm nay phát âm các con số nhé:

http://www.youtube.com/watch?v=oUMp_yQONbg

 

* Tiếp theo chúng ta sẽ học về số thứ tự  (Ordinal Numbers):

st 11 eleventh st 31 thirty-first
nd 12 twelfth nd 40 fortieth
rd 13 thirteenth rd 50 fiftieth
th 14 fourteenth th 60 sixtieth
th 15 fifteenth th 70 seventieth
th 16 sixteenth th 80 eightieth
th 17 seventeenth th 90 ninetieth
th 18 eighteenth th 100 one hundredth
th 19 nineteenth th 1,000 one thousandth
th 20 twentieth th 1,000,000 one millionth

Giờ thì hãy nghe cô gái vừa rồi phát âm số thứ tự nào:

http://www.youtube.com/watch?v=V_QfHIT6DE0

 

Những gì ở trên đây chỉ là những kiến thức rất nhỏ về Số thứ tự và Số đếm. Để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, các bạn hãy truy cập vào những bài học dưới đây của TiengAnhonline.net nhé:

Số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Cách đọc số thông thường

Cụm từ tiếng Anh với các con số
edXQ39BdpCk 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here