–    Chủ đề thứ 5 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:    Vocabulary Range

–   In this episode we will learn about word forms and word order and how to use them in your writing.

–   Expanding on information in your IELTS Writing tasks allow you to convey meaning more precisely and demonstrate your range of vocabulary.

http://www.youtube.com/watch?v=x7DxZTiHvR0

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

Build your vocabulary on a range of topics.

–   Remember that your topic vocabulary should include word forms (adjective, noun, verb and adverb), related vocabulary (synonyms, opposites) and collocations (adjective + noun or verb + adverb).

–   Try to learn some idiomatic expressions as well.

–   Watch your spelling. It counts too!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here