–    Chủ đề thứ 4 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:    Sentence Types

–   In this episode we will learn about sentence types: simple, complex, compound and compound-complex; and how to use them in your writing.

–   Examiners will look at the range of sentence types you use in your writing, in order to assess your grammatical range and accuracy.

http://www.youtube.com/watch?v=0NGBSvPqTNE

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   Use a variety of sentence types and structures in your writing.

–   Include a range of simple, compound and complex sentences as well as concession, modals, cause and effect and other grammatical structures.

–   These features make your writing effective, formal and more interesting.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here