–    Chủ đề thứ 25 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:   Grammar Checklist

–   Today’s episode and study notes outlines some common grammar, cohesion and spelling errors that often occur in IELTS Tests.

–   Concentrating on these areas will help reduce the number of mistakes you might make and improve your results.

http://www.youtube.com/watch?v=AKFYL18-yrU

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   Leave 2-3 minutes in the writing test to check your letter, summary or essay for any grammar, spelling and punctuation errors.-   Reducing the number of mistakes in your writing can make a difference to the score you achieve for the criterion of grammatical accuracy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here